מה זה קופת גמל? מדריך לסוגים, ליתרונות ולמשיכת הכספים

קופת גמל היא אחד מאפיקי החיסכון וההשקעה הפופולריים ביותר בישראל, המציעה הזדמנות ייחודית לחסוך לטווח ארוך תוך ניצול הטבות מס משמעותיות. בין אם אתם שכירים, עצמאים או בעלי עסק, שווה להבין מה זה קופת גמל, מהם סוגיה השונים ומה היתרונות שהיא כוללת, וכך לתכנן את העתיד הפיננסי שלכם באופן מושכל. במאמר זה נסביר את המושגים המרכזיים, נסקור את הסוגים השונים של קופות גמל הקיימות בשוק, נדון ביתרונותיהן ובמגבלותיהן ונפרט את התנאים והאפשרויות למשיכת הכספים.

מה זה קופת גמל ולמה היא משמשת?

נתחיל מההתחלה ונענה על השאלה החשובה מכל – מה זה קופת גמל? מדובר באפיק חיסכון לטווח ארוך המיועד לחיסכון פנסיוני או לחיסכון כללי של הון. קופות אלה הן מוצר פיננסי הנמצא תחת פיקוח הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. המטרה העיקרית של קופות הגמל היא לאפשר לחוסכים לצבור כספים לגיל הפרישה, תוך קבלת הטבות מס שונות לאורך תקופת החיסכון.

החיסכון בקופה מתבצע באמצעות הפקדות חודשיות או חד פעמיות של העמית או המעסיק. הכספים מושקעים בשוק ההון על ידי החברות המנהלות את קופות הגמל, בהתאם למדיניות ההשקעה של כל קופה. בדרך זו, קופת הגמל מאפשרת לחוסכים ליהנות מפיזור השקעות רחב ומניהול מקצועי של כספי החיסכון לאורך שנים.

מטרות החיסכון בקופת גמל

לחיסכון בקופת גמל יכולות להיות כמה מטרות עיקריות:

  • חיסכון לגיל פרישה: צבירת כספים שישמשו כהכנסה חודשית או כקצבה לאחר הפרישה מעבודה.
  • חיסכון לטווח בינוני-ארוך: צבירת הון לשימוש עתידי, כגון רכישת דירה או מימון לימודים.
  • הטבות מס: הפקדות לקופה מזכות בהטבות מס משמעותיות, גם בשלב ההפקדה וגם בשלב משיכת הכספים.

בחירת מטרת החיסכון תשפיע על סוג קופת הגמל המתאימה ביותר עבורכם, וכן על אופן ניהול הכספים ומשיכתם בעתיד. חשוב להתאים את קופת הגמל הנבחרת למטרות האישיות ולצרכים הפיננסיים שלכם.

סוגי קופות גמל

קופת גמל לשכירים

כשמה כן היא – אפיק חיסכון המיועד לעובדים שכירים. ההפקדות לקופה מתבצעות על ידי המעסיק והעובד, כאשר המעסיק מחויב להפקיד לפחות 6% משכר העובד, והעובד מפקיד 6% נוספים. הכספים בקופה צמודים למדד וניתנים למשיכה בגיל פרישה או במקרים מיוחדים, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק.

קופת גמל לעצמאים

עצמאים יכולים לחסוך לפנסיה באמצעות קופת גמל ייעודית לעצמאים. בקופה זו, העצמאי מפקיד כספים על בסיס וולונטרי ונהנה מהטבות מס בגין ההפקדות. קופה לעצמאים מאפשרת גמישות רבה יותר בהפקדות ובמשיכות הכספים בהשוואה לקופת גמל לשכירים.

 

מה זה קופת גמל

 

היתרונות המשתלמים של קופות גמל

חיסכון בקופת גמל מעניק לחוסכים מגוון הטבות מס יקרות ערך, המיועדות לעודד חיסכון לטווח ארוך ולהבטיח הכנסה לעת פרישה.

הטבות מס לשכירים

עבור שכירים, ההפקדות לקופה מוכרות כהוצאה מוכרת לצורכי מס. המשמעות היא שההפקדות מופחתות מהכנסתו החייבת במס של העובד, ובכך מקטינות את חבות המס שלו.

הטבות מס לעצמאים

עצמאים נהנים אף הם מהטבות מס משמעותיות בגין הפקדות לקופת גמל. ההפקדות מוכרות כהוצאה לצורכי מס, כאשר תקרת ההפקדה המוכרת נקבעת בהתאם לגובה ההכנסה של העצמאי.

תקרות הפקדה וניכוי מס

נכון לשנת 2023, עצמאים רשאים להפקיד עד 16.5% מהכנסתם לקופה, ולקבל הטבת מס בשיעור של 35% על חלק מההפקדות. תקרת ההכנסה השנתית המזכה בהטבות מס היא 206,400 ש"ח. חשוב לציין כי ישנן מגבלות נוספות על גובה ההפקדות וההטבות, בהתאם למצב המשפחתי והכנסות נוספות של העצמאי.

מלבד הטבות המס בשלב ההפקדה, כספי החיסכון בקופה נהנים מדחיית תשלום המס על רווחי הקופה עד למועד משיכתם. כך, החוסכים יכולים ליהנות מצמיחת הכספים לאורך שנים, ללא תשלום מס שוטף על הרווחים.

משיכת כספים

משיכת הכספים מקופת גמל כפופה לכללים ולמגבלות שנקבעו בחוק, במטרה לעודד חיסכון לטווח ארוך ולהבטיח כי הכספים ישמשו למטרות פנסיוניות.

התנאים למשיכת כספים לפני גיל פרישה

ככלל, משיכת כספים מהקופה לפני הגעה לגיל פרישה תחויב במס משיכה בשיעור של 35%. עם זאת, ישנם מספר מקרים שבהם ניתן למשוך את הכספים ללא תשלום מס משיכה:

  • משיכה לצורך רכישת דירה ראשונה
  • משיכה על רקע מצב רפואי קשה או נכות של העמית או בן משפחה מדרגה ראשונה
  • משיכת כספי פיצויים שהופקדו בקופה בכפוף לתנאים מסוימים

משיכת כספים בגיל פרישה

עם הגעה לגיל פרישה, ניתן למשוך את הכספים ללא תשלום מס משיכה. אופן משיכת הכספים והמיסוי שלהם תלוי במסלול שנבחר:

  • משיכה הונית (חד פעמית) – מיסוי רווחי הקופה בשיעור של 15%-25%, בהתאם לגובה הרווח הריאלי
  • משיכה כקצבה חודשית – פטור ממס על הקצבה עד לתקרה מסוימת, ומיסוי מופחת על קצבאות מעבר לתקרה

אופן חישוב מס על משיכת כספים

המיסוי על כספים הנמשכים מהקופה מחושב בהתאם לרכיבי החיסכון השונים בקופה – הפקדות העובד, הפקדות המעסיק והרווחים שנצברו לאורך השנים. כל רכיב חיסכון מחויב במס בשיעורים שונים, בהתאם למועד ההפקדה ולמקור הכספים.

חישוב מס מדויק על משיכת כספים מהקופה הוא הליך מורכב, הדורש התחשבות בגורמים רבים כגון וותק בקופה, התפלגות ההפקדות והרווחים לאורך השנים. מומלץ להיעזר בבעל מקצוע מתאים, כגון יועץ מס או יועץ פנסיוני, בעת משיכת הכספים מהקופה, על מנת להבטיח מיסוי אופטימלי והתאמה למצב האישי של החוסך.

לסיכום

בתשובה לשאלה מה זה קופת גמל, זהו אפיק חיסכון משתלם לטווח ארוך המציע לחוסכים שילוב של הטבות מס, ניהול מקצועי של הכספים ואפשרויות משיכה גמישות. בחירה מושכלת של סוג הקופה והתאמתה לצרכים הפיננסיים של כל חוסך תסייע בהשגת יעדי החיסכון ובהבטחת רווחה כלכלית בטווח הארוך.

נגישות