העתק את הכתוב על לוח המורה במלבן

הקלד את המספר החסר ברבוע הורד

הקלד את המספר החסר ברבוע הורוד

לחץ על האותיות המרכיבות את המלה "שלום"

לחץ בכל פעם על שני קלפים ובדוק - האם הם שווים?

לחץ על הכפתור הזוהר של המלה הנכונה

גרור את המספר לתמונה הנכונה

גרור את המלים לתמונות הנכונות

סדר את קרונות האותיות למשפט

לחץ בכל פעם על שני קלפים ובדוק - האם הם שווים?

לחיצה על "רענן" במסך - מחזירה את המשחק להתחלה

בהנאה רבה !!!

כל הזכויות שמורות לרונית שדה